bip

Najbliższe wydarzenia

 7.03 - Dzień Kobiet w Kajaku, g. 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

Raciborskie biegi

Gościmy

Ilość osób przeglądających stronę:
749683

INFORMUJEMY, IŻ SEZON LETNI 2011 NA BASENIE  W OBORZE PRZY UL. MARKOWICKIEJ ZOSTAJE WYDŁUŻONY

DO DNIA 04.09.2011. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w kolejnej, trzynastej już edycji Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Wszelkie informacje można wyczytać w poniższym regulaminie.

 

XIII Rodzinny Rajd Rowerowy, Racibórz, 21.08.2011 r.

 

  1. Regulamin określa cele XIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, zwanego dalej rajdem, obowiązki organizatorów, uczestników oraz pozostałe kwestie istotne dla bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu imprezy.

 

  1. Organizatorzy rajdu:

a) Miasto Racibórz,

b) Ośrodek Sportu i Rekreacji,

c) NSZZ „Solidarność” przy KPSP w Raciborzu,

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Racibórz-Ocice

 

  1. Miejsce i trasa rajdu:

a) 21.08.2011 r. – start, ul. Nowa– godzina 12.00

b) Trasa: ul. Nowa – Wojska Polskiego – Wileńska – Warszawska – Wczasowa – Słowackiego – Ocicka – Żorska (Orlik przy G3) – Górna – Dolna – Wrocławska (ZSP nr 2, ul. Tuwima 1) – Wrocławska – Gdańska – Górna – Osiedleńcza (od ścieżki rowerowej) – Leśmiana – Starowiejska – Kopernika – Mariańska – Głubczycka – Londzina (przez park kładką do Parku Zamkowego) – alejkami obok dawnej strzelnicy – wałami wzdłuż Odry do zbiorników wodnych Ostróg – powrót wałami do parku – wjazd na teren OSiR-u od tylnej bramy – META – zakończenie imprezy ok. godz. 16.

 

  1. Cele rajdu:

a) Uświetnienie Memoriału im. A. Kaczyny i A. Malinowskiego.

b) Profilaktyka alkoholowa poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego wypoczynku.

c) Promocja zdrowego stylu życia, różnych form aktywności ruchowej i jej pozytywnego wpływu na zdrowie.

d) Poszerzenie wiedzy na temat Raciborza, jego historii i czasów współczesnych.

 

  1. Zgłoszenia:

a) Do 20.08.2011 do godziny 12.00:

- osobiście w siedzibie OSiR-u przy ul. Zamkowej 4.

- telefonicznie pod nr: 32 415 37 17

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

b) w dniu imprezy 21.08.2011 r. – bezpośrednio przed startem w godz. 10.30 – 11.45.

 

  1. Zasady współzawodnictwa:

a) Uczestnikami rajdu są drużyny złożone z co najmniej dwóch (2) osób
z najbliższej rodziny, w tym kapitana, który musi być osobą pełnoletnią
i sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi członkami zespołu.

b) Uczestnicy rajdu poruszają się wyłącznie na rowerach, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, zatrzymują się na trzech stacjach, gdzie uzyskują potwierdzenie udziału w poszczególnych konkurencjach.

c) Na każdej stacji przeprowadzone zostaną konkursy wiedzy oraz konkurencje zręcznościowe:

- G3 – konkurs wiedzy na temat Raciborza (10 pytań) oraz konkurencje sprawnościowe,

- ZSP nr 2 – konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki alkoholowej (10 pytań) oraz konkurencje zręcznościowe + rowerowy tor przeszkód,

- Zbiorniki wodne Ostróg – konkurencje zręcznościowe,

- OSiR – konkurencje zręcznościowe.

d) Na pytania konkursowe odpowiada kapitan drużyny lub osoba przez niego wyznaczona (w konkursie wiedzy o Raciborzu można uzyskać 50 pkt – 5 pkt za każdą poprawną odpowiedź, a w konkursie wiedzy z zakresu profilaktyki alkoholowej 30 pkt – 3 pkt za każdą poprawną odpowiedź).

e) Za konkurencje zręcznościowe można uzyskać następującą liczbę punktów: na obiektach G3 – 10 pkt, ZSP nr 2 – 10 pkt, Rowerowy tor przeszkód - max. 50 pkt, Zbiorniki wodne Ostróg – liczba punktów uzyskana w konkurencjach, OSiR – max. 17 pkt.

f) Warunkiem ukończenia rajdu jest uzyskanie potwierdzeń (co znajdzie odzwierciedlenie w karcie uczestnika rajdu) na każdej stacji i zmieszczenie się w wyznaczonym przez organizatora limicie czasowym – 3 godziny od startu do przybycia na metę.

g) Spóźnienie zespołu na metę lub jego zdekompletowanie, które nastąpiło
z przyczyn niezależnych od uczestników, nie skutkuje wykluczeniem
z imprezy, ale może mieć wpływ na końcową kolejność.

h) Wygrywa drużyna, która uzyska największą sumę punktów z poszczególnych konkurencji zręcznościowych oraz konkursów wiedzy, zaliczyła wszystkie stacje i zmieściła się w wyznaczonym limicie czasowym.

i) W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej drużyn decyduje czas przejazdu drużyny, a następnie w przypadku dalszego remisu, ilość członków zespołu i ewentualnie dogrywka (kręgle – rzuty wykonywać będą kapitanowie zespołów).

 

  1. Organizatorzy zapewniają:

a) Ubezpieczenie uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków,

b) Napoje oraz posiłek na mecie rajdu,

c) Koszulki i dyplomy dla uczestników rajdu,

d) Nagrody rzeczowe dla zwycięzców rajdu.

 

  1. Zasady finansowania:

a) Nie pobiera się opłaty startowej i wpisowego – udział jest bezpłatny.

b) Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

 

  1. Wykluczenie drużyny z rajdu następuje w przypadku:

a) Nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

b) Stwierdzenia spożywania przez członka zespołu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

c) Nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

  1. Postanowienia końcowe:

a) Organizator imprezy nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne poniesione przez uczestników i wyrządzone przez nich osobom trzecim.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

d) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Najbliższe wydarzenia

 

03.08.2011 Treningi Nordic Walking (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 17.00 i 18.30)

05.08.2011 Treningi Nordic Walking (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 17.00 i 18.30)

06.08.2011 Treningi Nordic Walking (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 9.00 i 10.30)

08.08-31.08.2011 Obóz przygotowawczy KS AZS Rafako Racibórz (Hala OSiR)

10.08.2011 Treningi Nordic Walking (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 17.00 i 18.30)

12.08.2011 Treningi Nordic Walking (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 17.00 i 18.30)

13.08.2011 Mistrzostwa Gimnazjalistów w siatkówce plażowej (G3, ul. Żorska 2, godz. 10.00)

13.08.2011 Treningi Nordic Walking (OSiR, ul. Zamkowa 4, godz. 9.00 i 10.30)

14.08.2011 Otwarte Mistrzostwa Raciborza w siatkówce plażowej (G3, ul. Żorska 2, godz. 10.00)

20.08-21.08.2011 XIX Memoriał im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego (Stadion OSiR)
http://www.memorial.com.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=9

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu (ul. Zamkowa 4, tel. 32 415-37-17) zaprasza wszystkich chętnych do uprawiania Nordic Walking.

W piątek (15.07.2011) na spotkaniu organizacyjnym ustalono terminy oraz godziny treningów Nordic Walking. Dni i pory zajęć pozostaną niezmienne do końca sierpnia. Za wyjątkiem najbliższego tygodnia, zajęcia będą prowadzone trzy razy w tygodniu - środa, piątek, sobota.

Godziny najbliższych zajęć:

29.07.2011 (piątek)
godz. 17.00 Grupa rekreacyjna,
godz. 18.30 Grupa fitness

30.07.2011 (sobota)
godz. 9.00 Grupa rekreacyjna,
godz. 10.30 Grupa fitness

03.08.2011 (środa)
godz. 17.00 Grupa rekreacyjna
godz. 18.30 Grupa fitness

05.08.2011 (piątek)
godz. 17.00 Grupa rekreacyjna
godz. 18.30 Grupa fitness

06.08.2011 (sobota)
godz. 9.00 Grupa rekreacyjna
godz. 10.30 Grupa fitness

10.08.2011 (środa)
godz. 17.00 Grupa rekreacyjna
godz. 18.30 Grupa fitness

12.08.2011 (piątek)
godz. 17.00 Grupa rekreacyjna
godz. 18.30 Grupa fitness

13.08.2011 (sobota)
godz. 9.00 Grupa rekreacyjna
godz. 10.30 Grupa fitness

 

{gallery}NordicWalking{/gallery}

Pełna galeria zdjęć z pierwszego treningu znajduje się na stronie nowiny.pl:
http://www.nowiny.pl/galeria/2598-nordic-walking-dla-kazdego/foto-45388.html#/galeria/2598-nordic-walking-dla-kazdego/foto-45392.html

 

Nordic Walking jest naszą przyszłością, dlatego wiemy, że aby uzyskać pozytywne efekty treningów nordic walking, należy stosować prawidłową technikę marszu z kijami pod okiem instruktora. Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie. Zajmiemy się nauczaniem prawidłowej techniki nordic walking oraz skupimy się na popularyzowaniu tego sportu wśród ludzi w każdym wieku i różnej aktywności fizycznej.

Zapraszamy!