VIII Bieg Twardziela:

Jeden z najbardziej wyma­ga­ją­cych biegów raci­bors­kich. Utrud­nie­niem dla bie­gaczy jest uksz­tał­towanie terenu trasy prze­b­ie­ga­jącej przez Arbore­tum Bramy Morawskiej, gdzie zna­j­du­je się wiele stromych pod­biegów oraz zbieg­nięć po kamienistych ścieżkach. Dodatkowym utrud­nie­niem są warun­ki atmos­fer­yczne, gdyż bieg roz­gry­wany jest pod koniec lutego gdzie pogo­da może być zmi­en­na — zimowa ze śniegiem i mrozem, jak również wiosenna.Bieg roz­gry­wany jest na dys­tan­sie ok. 7 km.

VIII Bieg Twardziela Zdjęcia:
Trasa Biegu VIII

Mapa Trasy

Regulamin:

VIII Bieg Twardziela