V Bieg Nadodrzański:

Jeden z najmłod­szych raci­bors­kich biegów, ale za to z najbardziej mal­own­iczą trasą. Uczest­ni­cy biegu mają do poko­na­nia niespeł­na 10 km (dokład­nie 9600 m) trasę, która prze­b­ie­ga ale­jka­mi Parku Zamkowego, wała­mi prze­ci­w­powodziowy­mi oraz przez przys­tań kajakową, a także przez raci­borską dziel­nicę Pło­nia. W zawodach udzi­ał może wziąć maksy­mal­nie 500 biegaczy.

V Bieg Nadodrzański Zdjęcia:
Trasa Biegu V

Mapa Trasy

Regulamin:

V Bieg Nadodrzański