28
styczeń
10:00 — 12:00

Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Zaprasza­my na bezpłatne lekc­je nau­ki jazdy na łyżwach. Lekce będą prowad­zone przez doświad­c­zonego instruk­to­ra jazdy na łyżwach. Każ­da sob­o­ta sty­cz­nia od 10:00 — 12:00. Po stron­ie uczest­ników jest wypoży­cze­nie łyżew, bądź przyniesie­nie własnych.

Details

Date:
28 stycznia 2023
Time:
10:00 - 12:00

Nadchodzące wydarzenia

11
maj

II Bieg z książką

10:00 — 14:00
Stadion OSiR

Szczegółowe infor­ma­c­je II Biegu z książką na FB: Miejs­ka i Powia­towa Bib­liote­ka Pub­licz­na w Raciborzu

25
maj

IX Bieg bez barier

11:00 — 15:00
Stadion OSiR

IX Bieg bez bari­er dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w tym roku odbędzie się w sobotę 25 maja. Zaprasza­my na Sta­dion OSiR