bip

Najbliższe wydarzenia

30.04.2022 r. (Sobota) II Bitwa o Basztę - bieg OCR w Raciborzu 
Godz. 11.00

01.05.2022 r. (niedziela) Urodziny H2Ostróg

Aquapark H2Ostróg ul. Zamkowa 4

03.05.2022 r. (wtorek) Bieg Bez Granic 

Stadion OSiR ul. Zamkowa 4 godz. 14.30

Raciborskie biegi

 

 XIV Bieg Bez Granic 

 Zapisy na bieg

 

Transgraniczny turniej gier barowych

Gościmy

Ilość osób przeglądających stronę:
928080
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu przyjmuje zgłoszenia do udziału
w II Letniej Miniolimpiadzie Dzieci „Lato 2009”, która odbędzie się w Wodzisławiu Śl. („MOSIR” Wodzisław Śl. – Ośr. Wodny „Balaton”) w dniu
16.07.2009 od godz. 1000.

KONKURENCJE:
· SKOK W DAL Z MIEJSCA - Ośrodek Wodny „Balaton”
· BIEG – 60 M - Ośrodek Wodny „Balaton”
· STRZELANIE Z WIATRÓWKI - „Balaton”
· RZUTY LOTKAMI - „Balaton”
· TURNIEJ RINGO - „Balaton”
· KAJAKI , ROŻNO I ROWERKI – REKREACYJNIE - „ Balaton”
· MECZ PIŁKI NOŻNEJ - STADION GŁÓWNY
§ ZAKOŃCZENIE – WRĘCZENIE NAGRÓD

Zgłoszenia przyjmuje:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu ul. Zamkowa 4, do dnia 10.07.2009r. do godz. 15.00

Zgłoszenie powinno zawierać:
- pisemne zgłoszenie dziecka do udziału w zawodach z podaniem imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna z podaniem nr telefonu,
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców /opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

Odpowiednie druki można pobrać w Recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, ul. Zamkowa 4 tel. 032 415 37 17 w godz. 7.00 – 20.00

R E G U L A M I N

1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, ul. Zamkowa 4
2. Termin: 16.07.2009r. o godz. 10.00
Zbiórka: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu, ul. Zamkowa 4
o godz. 8.30
Wyjazd o godz. 9.10.

3. W Olimpiadzie biorą udział dzieci – szkoła podstawowa
4. Ilość uczestników - 20 osób
5. Uczestnicy zawodów powinni zabrać ze sobą strój i obuwie sportowe.
6. Punktacja:
a. Indywidualna:
I MIEJSCE – 5 pkt.
II MIEJSCE – 3 pkt.
III MIEJSCE – 1 pkt.
b. Drużynowa:
· Do punktacji drużynowej zaliczani są zawodnicy z pierwszych 3 miejsc.
7. Uczestników ubezpiecza organizator - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu,
8. Uczestnicy na czas wyjazdu pozostają pod opieką Organizatora.
9. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatorów.
10. Opłaty startowej nie pobiera się. Koszty imprezy pokrywa organizator.
11. Termin imprezy:16. 07. 2009 – czwartek godz. 10:00 „MOSIR” Wodzisław Śl.,
Ośr. Wodny „ Balaton”.