Zaprasza­my do zapisów na Wakac­je w Pleśnej. For­mat pozosta­je niezmi­en­ny, najpierw zaczy­namy od tur­nusów bez wyży­wienia 08.06.2023 r. — 24.06.2023 r. Ceny w tym wypad­ku pozosta­ją na tym samym poziomie w porów­na­niu do zeszłego roku: 100,00 — domek kon­ten­erowy, 60,00 zł — wyna­jem namio­tu, 15,00 zł — miejsce na polu namiotowym. Z kolei tygod­niowe tur­nusy z wyży­wie­niem przed­staw­ia­ją się następu­ją­co: 24.06.2023 r. — 08.07.2023 r.; oraz 22.07.2023 r. — 26.08.2023 r. Tutaj nastąpiła niewiel­ka pod­wyż­ka cen: 1050,00 zł — domek kon­ten­erowy, 630,00 zł — wyna­jem namio­tu, 210,00 zł — miejsce na polu namiotowym. Posił­ki są dwa: śni­adanie i obi­adoko­lac­ja. Oso­ba dorosła (lic­zona od 12 roku życia) to koszt 50,00 zł / dzień, dziecko od 3 do 12 lat — 30,00 zł.
Zaprasza­my do zapisów pod nr tel 32 415 37 17.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content