Zaprasza­my do zapisów na XI Bieg Twardziela!
Bieg odbędzie się 12 mar­ca w Arbore­tum Bramy Morawskiej. Star­tu­je­my już trady­cyjnie o godz. 11:00.
Opła­ta za udzi­ał w biegu wynosi 50,00 zł, oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi zobow­iązani są uiś­cić opłatę w wysokoś­ci 10,00 zł.
Link do zapisów:
https://zapisy.personalbest.pl/xi-bieg-twardziela-v8533
Reg­u­lamin zna­j­du­je się na plat­formie do zapisów, i również zachę­camy do zapoz­na­nia się z jego treścią.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content