Zaprasza­my rodziny z dzieć­mi do dołączenia do zajęć z łucznict­wa prowad­zonych pod okiem doświad­c­zonych instruk­torów 24 sty­cz­nia na godz. 10:00 na halę wid­owiskowo-sportową. W zaję­ci­ach mogą uczest­niczyć dzieci od lat 7, młodzież i dorośli. Zaję­cia są całkowicie bezpłatne.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content