Pier­wszy dzień lata. Zatem pora pomyśleć o waka­cyjnym wypoczynku. 
Nie zapisałeś się jeszcze do Pleśnej ? Nie zwlekaj !!! 
Zostały ostat­nie dom­ki w poszczegól­nych turnusach !!!
Tygod­niowe tur­nusy z wyży­wie­niem (od sobo­ty do sobo­ty) w terminach:
25.06.2022 r. — 02.07.2022 r.
02.07.2022 r. — 09.07.2022 r.
23.07.2022 r. — 30.07.2022 r.
30.07.2022 r. — 06.08.2022 r.
06.08.2022 r. — 13.08.2022 r.
13.08.2022 r. — 20.08.2022 r.
20.08.2022 r. — 27.08.2022 r.
Opłaty:
domek kon­ten­erowy 980 zł (4 osobowy)
wyna­jem namio­tu 595 zł (4 osobowy)
pole namiotowe 175 zł/osoba
posił­ki: śni­ada­nia + obi­adoko­lac­ja w cenie — 40 zł
dzieci od 3 do 12 lat — 25 zł
Zapisy pod numerem tele­fonu 32 415 37 17
*Pon­ad­to przy­pom­i­namy, że wszys­tkie oso­by, które dokon­ały rez­erwacji, są zobow­iązane do dostar­czenia kart zgłoszeniowych, opłace­nia tur­nusów i pod­pisa­nia umów. Bez doko­na­nia powyższych czyn­noś­ci rez­erwac­je zostaną odwołane!
CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content