30 lip­ca star­tu­je­my o godz. 17:00 spod Zamku w Raci­borzu. Mamy do prze­jecha­nia nie byle co — bo aż 50 km trasy widokowej czeka na tych najbardziej wytr­wałych. Tem­at naszego raj­du jest o tyle poważny, że do prze­jecha­nia trasy zaprasza­my już wpraw­ionych row­erzys­tów, którzy chcą w więk­szej grupie pokon­ać 50 km wyma­ga­jącej, ale jakże pięknej trasy widokowej wokół Raci­borza. Na koniec zma­gań zaplanowal­iśmy grill, który odbędzie się zaraz po rajdzie na nowoot­wartych bul­warach nadodrzańskich.

Prosimy również o dos­tosowanie ubioru i ekwipunku do panu­ją­cych warunk­ów atmosferycznych.

 

 

Zapisów moż­na dokony­wać pod numerem tele­fonu: 32 415 37 17 bądź mailowo: imprezy@osirraciborz.pl

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content