Lato w Mieś­cie rozpoczy­namy już 7 lip­ca na Skateparku ul. Zamkowa 4 w Raci­borzu. Zaprasza­my Was na warsz­taty i szkole­nia z instruk­tora­mi Extreme City. Instruk­torzy przeprowadzą warsz­taty, szkole­nia oraz pokazy jazdy na desko­rolce, rolkach i hula­jno­gach. Najmłod­si uczest­ni­cy zapewnione będą mieli kas­ki, ochra­ni­acze oraz desko­rol­ki, hula­jno­gi i rol­ki. Pod­czas zajęć zapewniona będzie oprawa muzyczna. 
W tym dniu odwiedzi nas również Sznu­pek wraz z Polic­jan­ta­mi, którzy opowiedzą nam jak bez­piecznie spędz­ić wakac­je. W końcu cali i zdrowi we wrześniu chce­my wró­cić do szkoły. Na koniec przeprowad­zony zostanie quiz oraz konkurs sprawdza­ją­cy nasze zdobyte umiejęt­noś­ci pod­czas zajęć. Do wygra­nia będą liczne nagrody oraz gadże­ty otrzy­mane od Raci­borskiej Policji, Urzę­du Mias­ta Racibórz oraz Extreme City. 
Zaję­cia odby­wać się będą co dru­gi czwartek od 11.00 do 14.00 na skateparku ul. Zamkowa 4. Wstęp bezpłatny.
Zapisy na zajęcia:
???? oso­biś­cie w siedz­i­bie OSiR‑u przy ul. Zamkowej 4 (recepc­ja
H2Ostróg).
???? tele­fon­icznie pod nr: 32 415 37 17
CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content