Okres waka­cyjny to szczegól­ny czas dla całej rodziny, ponieważ to czas odpoczynku, relak­su i zabawy. Pamię­ta­jmy, że to przede wszys­tkim od nas zależy, czy będą one bez­pieczne, a tym samym udane. Dlat­ego nieza­leżnie od miejs­ca, w którym je spędza­my, zachowu­jmy się odpowiedzial­nie, pamię­ta­jąc o pod­sta­wowych zasadach bez­pieczeńst­wa. Chcąc więc ograniczyć zagroże­nie sko­rzys­ta­j­cie Państ­wo z poniższych porad:

 

 

 

 

 

 

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content