Razem z SOWA Racibórz postanow­iliśmy zag­waran­tować rozry­wkę wszys­tkim chęt­nym do wspól­nej zabawy na Base­nie Obora.

11 czer­w­ca odbyła się impreza pod nazwą Alo­ha Obo­ra i właśnie hawa­js­kich akcen­tów zde­cy­dowanie nie zabrakło. Było mal­owanie twarzy, warkoczy­ki z kolorowych włosów, bań­ki myd­lane, hawa­jskie foto kąci­ki, które umożli­wiały wystyl­i­zowanie się i zro­bi­e­nie sobie zdję­cia, łowie­nie grosików z niec­ki basenu, sportowe zma­gania na przyrzą­dach do street work outu, niesamow­ity DJ Prze­mo, wod­ny tor, oraz lody i wata cukrowa dla najmłodszych.

 

 

 

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content