Pol­sko-ukraińs­ki piknik integracyjny

 

 

15 maja o godz. 14:00 rozpoczął się piknik inte­gra­cyjny dla naszych ukraińs­kich przy­jaciół. Spotkanie inte­gra­cyjne uświet­niły wys­tępy ukraińs­kich aspiru­ją­cych artys­tów, ale nie zabrakło pol­s­kich akcen­tów. Uczest­ni­cy mogli dowol­nie korzys­tać z kilku zabaw takich jak bad­minton, drew­ni­ane nar­ty kilku-osobowe, mal­owanie twarzy. Goś­cie mogli spróbować przys­maków typowych dla ukraińskiej kuch­ni: takich jak pielmieni. Były też grill oraz możli­wość upieczenia ogniskowych przys­maków we włas­nym zakr­sie przy kręgu ogniskowym.

Wydarze­nie moż­na było połączyć z niesamow­itym kon­certem Gold­en Trio “W świecie Wal­ta Dis­neya”, który odby­wał się tuż po zakończe­niu pikniku w Arbore­tum Bramy Morawskiej — w zaczarowanym ogrodzie. Niezmiernie nas to cieszy, że wielu ludzi sko­rzys­tało z tej okazji i udali się w kierunku Arbore­tum po skońc­zonym pikniku.

Mamy nadzieję, że kole­jne “piknikowanie” to tylko kwes­t­ia czasu.

 

Do zoabczenia!

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content