W najbliższą niedzielę 22 maja 2022 roku odbędzie się już VII z kolei Bieg bez bari­er dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi i ich opiekunów. Bieg nosi nazwę im. Jur­ka Wiśniewskiego.

Śp. Jurek Wiśniews­ki — dobrze znana postać w raci­borskim środowisku osób niepełnosprawnych. Był pomysło­daw­cą biegu. Tegorocz­na edy­c­ja będzie siód­mą z kolei. Wcześniejsze edy­c­je współor­ga­ni­zowało Sto­warzysze­nie na rzecz Inte­gracji Podaj Rękę — które Pan Jurek kierował przez wiele lat.

 

 

 

 

Zaprasza­my do kibicowania!

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content