Pra­ca szu­ka człowieka!

 

Szukasz pra­cy na czas wakacji? Zapoz­naj się z naszą ofertą.

 

Poszuku­je­my ratown­ików wod­nych na Basen Obo­ra oraz H2Ostróg. Prosimy zapoz­nać się ze szczegóła­mi pod numerem tele­fonu 32 415 37 17, bądź mailowo kadry@osirraciborz.pl .

 

Poszuku­je­my również kas­jera bądź kas­jerkę na Basen Obo­ra przy ul. Markow­ick­iej 1. Pra­ca pole­gała­by na pod­ję­ciu współpra­cy od 10 czer­w­ca do koń­ca wakacji.

Po więcej infor­ma­cji należy się skon­tak­tować na podany wyżej numer tele­fonu bądź na maila.

 

Chęt­nych zapraszamy!

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content