Moi Drodzy,

 

Już ruszyliśmy z zapisa­mi na XIV edy­cję kul­towego Biegu bez Granic. Bard­zo się cieszymy, że po trzech lat­ach wracamy na ulice Raci­borza, gdzie nie tylko

kibice, zawod­ni­cy, ludzie związani z biegiem będą mogli podzi­wiać i kibi­cow­ać bie­gac­zom, ale także mieszkań­cy będą mieli nieby­wałą okazję przeży­cia z bie­gacz­mi całego biegu. Pon­ad­to, oprócz biegu głównego roz­cią­ga­jącego się na trasie 10 km, będą odby­wały się również bie­gi towarzyszące: bieg młodzieżowy, bieg Open dla kobi­et i mężczyzn, i nordic walk­ing. Bie­gi towarzyszące będą miały miejsce star­tu w tym samym miejs­cu co bieg główny — sta­dion miejs­ki OSiR, jed­nak cała trasa tych biegów już nie będzie prze­b­ie­gała uli­ca­mi Raci­borza, tylko będzie się sku­pi­ała na tere­nie wokół Sta­dionu. Bieg Młodzieżowy obe­j­mu­je dys­tans 2,5km, bie­gi Open kobi­et i mężczyzn oraz nordic walk­ing to już dys­tans o dłu­goś­ci 5 km.

Jesteśmy pewni, że każdy zna­jdzie coś dla siebie!

 

Reg­u­lamin imprezy do ściąg­nię­cia poniżej !

Reg­u­lamin XIV Biegu Bez Granic

 

 

Mapy biegów:

 

 

 

 

Więcej infor­ma­cji już wkrótce! Śledź­cie stronę i naszego Face­booka, żeby być na bieżąco!

 

 

Pobierz reg­u­lamin

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content