Na wcza­sy do Pleśnej!

Jeżeli wakac­je to dla Ciebie czas ład­owa­nia baterii na łonie natu­ry z dala od zgiełku cywiliza­cji to mamy dla Ciebie ofer­tę. Wzorem roku ubiegłego udostęp­ni­amy nasz miejs­ki ośrodek wypoczynkowy w Pleśnej dla wczasowiczów.

Po raz kole­jny cały­mi rodz­i­na­mi, lub paczką przy­jaciół będziecie mogli doświad­czyć bło­goś­ci lasu i bliskoś­ci morza w miejs­cu, które generu­je wiele pozy­ty­wnych wspomnień!

W tym roku ofer­ta przed­staw­ia się następująco

W dni­ach 11.06.2022 r. — 25.06.2022 r. ist­nieje możli­wość rez­erwacji na doby (bez wyżywienia).

  • domek kon­ten­erowy 100 zł (4 osobowy)
  • wyna­jem namio­tu 60 zł (4 osobowy)
  • pole namiotowe 15 zł/osoba

W dni­ach 25.06.2022 r. — 09.07.2022 r. 06.08.2022 r. — 03.09.2022 r. Odby­wać się będą tygod­niowe tur­nusy z wyżywieniem

(od sobo­ty do soboty).

  • domek kon­ten­erowy 980 zł (4 osobowy)
  • wyna­jem namio­tu 595 zł (4 osobowy)
  • pole namiotowe 175 zł/osoba
  • posił­ki: śni­ada­nia + obi­adoko­lac­ja w cenie — 40 zł
  • dzieci od 3 do 12 lat — 25 zł

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na osir-raciborz.pl

Zapisy pod numerem tele­fonu 32 415 37 17

 

 

Kar­ta zgłoszenia

Reg­u­lamin obozu wypoczynkowego

Wzór umowy czerwiec

Wzór umowy lip­iec — sierpień

 

 

Pobierz reg­u­lamin

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content