W niedzielę 16.01.2022 r. odbył się Turniej Gry w Krę­gle pn. “Rodzinne zma­gania kręglarskie”. W zawodach udzi­ał wzięło 12 rodzin. Każdy z zawod­ników trzyosobowej drużyny miał do wyko­na­nia 15 rzutów. O zwycięst­wie decy­dowała łącz­na suma punk­tów zdoby­ta przez trzech zawod­ników. Rodziny zaprezen­towały wyso­ki poziom gry w krę­gle. Najlep­si zawod­ni­cy otrzy­mali puchary oraz nagrody, pozostałe rodziny otrzy­mały dyplomy za udzi­ał w turnieju. Serdecznie dzięku­je­my za uczest­nict­wo w turnieju a zwycięskim rodzi­nom gratulujemy.

 

Źródło: Zdj. nowiny.pl fot. Tomasz Czech

 

Wyni­ki turnieju:

  • I miejsce rodz­i­na Małys — 121 pkt.
  • II miejsce rodz­i­na Magdziarz — 119 pkt.
  • III miejsce rodz­i­na Kuryłow­icz — 115 pkt.

Źródło: Zdj. nowiny.pl fot. Tomasz Czech

Pobierz reg­u­lamin

 

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content