Noworoczny Turniej w Dar­ta, który zor­ga­ni­zowany został 02.01.2022 r. rozpoczął

Cykl 6 Turniejów Grand Prix. Turniej trwał 9, w którym wzięło udzi­ał 31 zawod­ników z Tych,
Kędzierzy­na Koźla, Wodzisław­ia Śląk­siego oraz Raciborza.
Bard­zo nas cieszy, że Dart sta­je się coraz pop­u­larniejszą dyscy­pliną sportu.
Poniżej wyni­ki noworocznego turnieju:
1. Kup­ka Piotr
2. Rafał Borzucki
3. Andrzej Skrzymowski
Sędzia główny: Tomasz Bieliński
Dzięku­je­my wszys­tkim za wspani­ałą rywal­iza­cję i grat­u­lu­je­my zwycięzcom.
Już wkrótce podamy ter­miny kole­jnych Turniejów w Darta. 
Przed­staw­iamy klasy­fikację gen­er­al­ną Grand Prix po 1 z 6 turniejów.

 

Pobierz reg­u­lamin

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content