Turniej Darta – 501DO

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza do udzi­ału w turnieju Dar­ta 501 Dou­ble Out. Zawody odbędą się 4 grud­nia (sob­o­ta) na kręgiel­ni OSiR. Początek zaplanowano na godz. 17:00. Opła­ta star­towa wynosi 20 zł (w trak­cie rywal­iza­cji zawod­ni­cy nie opła­ca­ją swoich gier).  Dla najlep­szych w kat­e­gorii Kobi­et oraz Mężczyzn przewidziano puchary oraz nagrody. Zapisów dokonu­je­my tele­fon­icznie pod nr tel. 693–368-377 — opła­ta w dniu zawodów.

 

Turniej Darta info

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content