Serdecznie zaprasza­my na bieg pt.: “Cukierecz­ki na Start”, który odbędzie się 26września 2021 r. na sta­dion­ie OSiR o godz. 10.00. Akc­ja “Cukierecz­ki na Start” opróćz pro­mocji zdrowego try­bu życia będzie pro­mowała zwykłą ludzką pomoc. Pod­czas wydarzenia będzie orga­ni­zowana zbiór­ka pieniędzy dla Władysława Klapy.

Zapisów dokonu­je­my tele­fon­icznie   pod numerem tel. : 32/415–37-17, oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H20stróg lub w dniu biegu jeżeli nie zostanie osiąg­nię­ty lim­it miejsc.

Opła­ta za udzi­ał w biegu wynosi 10 zł.

Szczegóły w załąc­zonym plakacie.

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content