Ze wzglę­du na planowane prace mod­ern­iza­cyjne sieci wodocią­gowej w dni­ach 09.09 — 10.09.2021 r. w godz­i­nach od 7.00 do 15.00 Skate Park pozosta­je wyłąc­zony z użytkowania.

Za utrud­nienia przepraszamy. 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content