01.09 — 21.09 — Ogrodze­nie Ogród­ka Jor­danowk­siego Uśmiech świa­ta wys­tawa plen­erowa fotografii Elż­bi­ety Dzikowskiej 
03.09 — 05.09 — Odra Sup Cup 2021
10.09 — 12.09 — Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Mażoretek 
11.09 — Bieg wokół kom­i­na 
18.09 — Zawody Crossfit 

18.09 — Zawody lekkoatle­ty­czne — Finał Ligi Młodzików 
19.09 — Najlep­szy Grzy­biarz Zie­mi Raci­borskiej 2021

24.09 — EKO — RAJD 
26.09 — Bieg dla cukrzyków “Cukierecz­ki na start” 

26.09 — Zawody węd­karskie o Puchar Dyrek­to­ra OSiR

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content