W najbliższą środę o godz. 10.00 zaprasza­my dzieci w wieku szkol­nym na roz­gry­w­ki sprawnoś­ciowe do Are­ny Rafako

Zaję­cia odby­wa­ją się w ramach akcji “Lato w mieś­cie”, współ­fi­nan­sowanej przez Prezy­den­ta Miasta.

rambit2

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content