Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu i Sklep zoo­log­iczny ZOO–MAR zaprasza­ją na

DOGTREKKING w Raci­borzu, czyli pier­wsze zawody w bie­ga­niu z psami.

 

Już 03 lip­ca (sob­o­ta) o godz. 14.00 spo­tykamy się na ul. Zamkowej 4 (za kor­ta­mi do tenisa ziem­nego) by o godz. 14.00 wyruszyć w marszu chary­ty­wnym a o godz. 15.00 rozpoczną się zawody.

Więcej infor­ma­cji w reg­u­laminie

 

https://www.zoo-mar.pl/

 

DogTrekking plakat wersja ostateczna mały

CategoryBez kategorii

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu oraz Sklep zoo­log­iczny ZOO–MAR zaprasza­ją na:

DOGTREKKING w Raci­borzu, czyli pier­wsze zawody w bie­ga­niu z psami.

 

Już 03 lip­ca (sob­o­ta) spo­tykamy się na ul. Zamkowej 4 (za kor­ta­mi do tenisa ziemnego).

Pod­czas imprezy wys­tar­tu­ją dwa biegi:

14:00 — „Marsz chary­taty­wny” – dys­tans ok. 2 km, lim­it cza­sowy: 60 min. – for­ma rekrea­cyj­na bez pomi­aru cza­su. Za każdego uczest­ni­ka, który pokona trasę, fir­ma ZOO-MAR przekaże 1 kg karmy na rzecz raci­borskiego schroniska.

15:00 — „Zawody Dogtrekking” – dys­tans ok. 5 km, lim­it cza­sowy 90 min. – ręczny pomi­ar cza­su, każdy uczest­nik otrzy­ma prezent ufun­dowany przez fir­mę ZOO-MAR.

W imprezie mogą wziąć udzi­ał pełno­let­ni właś­ci­ciele psów wszelkiej rasy (oso­by nielet­nie mogą wys­tar­tować z opiekunem pełno­let­nim, który musi się zare­je­strować). Na wydarze­nie obow­iązu­ją zapisy, które moż­na dokon­ać tele­fon­icznie 32 415 37 17 lub oso­biś­cie w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg.

Wszys­tkie psy biorące udzi­ał w Dogtrekkingu muszą posi­adać aktu­alne zaświad­cze­nie o szczepi­e­niu prze­ciw wściek­liźnie – właś­ci­ciel jest zobow­iązany mieć zaświad­cze­nie przy sobie w dniu imprezy.

 

Więcej infor­ma­cji w reg­u­laminie

 

https://www.zoo-mar.pl/dogtrekking

 

 

DogTrekking plakat wersja ostateczna mały

 

Mapa trasy marszu charytatywnego

mapka marsz charytatywny ok 2 km

 

Map­ka trasy zawodów Dogtrekking

mapka zawody dogtrekking ok 5 km

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content