Serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w Rodzin­nym rajdzie rowerowym, orga­ni­zowanym w ramach miejs­kich obchodów Dnia Dziec­ka pn. TY-DZIEŃ DZIECKA.

 

Rajd odbędzie się 5 czer­w­ca (sob­o­ta) o godz. 14.00 i wys­tar­tu­je z przys­tani kajakowej.

 

Do udzi­ału zaprasza­my całe redziny (min. dwie spokrewnione ze sobą oso­by, z których co najm­niej jed­na jest pełno­let­nia — kap­i­tan drużyny).

 

Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu należy zgłosić się tele­fon­icznie 32 415 37 17 lub oso­biś­cie do punk­tu infor­ma­cji H2Ostróg.

 

Udzi­ał w rajdzie jest bezpłatny.

 

Każdy uczest­nik raj­du otrzy­ma pamiątkowy dyplom, a dla najmłod­szych na mecie czekać będą zabawy i konkurenc­je, w których wygrać będzie moż­na drob­ne nagrody i gadżety.

 

Więcej infor­ma­cji na plaka­cie i w reg­u­laminie imprezy.

 

Rag­u­lamin 

 

Trasa Raj­du

 

rajd rowerowy plakat

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content