Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza Oper­a­torów Bonu Turysty­cznego do współpra­cy w zakre­sie obsłu­gi klien­tów chcą­cych sko­rzys­tać z wypoczynku w Pleśnej, orga­ni­zowanego w okre­sie czer­wiec-sier­pień br.

 

Ter­min przyj­mowa­nia zgłoszeń mija 5 maja 2021 r. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres sport@osirraciborz.pl.

 

 

Więcej szczegółów udzielamy tele­fon­icznie pod nr. 32 415 37 17 lub mailowo sport@osirracibborz.pl

 

wzór umowy z Oper­a­torem Bonu Turystycznego

 

foto Pleśna

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content