Zaprasza­my do korzys­ta­nia z sauny na Are­nie Rafako.

Sauna dzi­ała w reżimie san­i­tarnym, tj. maksy­mal­nie 4 oso­by w jed­nym czasie.

Aby dokon­ać rez­erwacji oraz w celu uzyska­nia infor­ma­cji prosimy o kon­takt pod numerem tele­fonu 32 415 22 83.

 

sauna

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content