PGNiG Ter­mi­ka Ener­gety­ka prze­mysłowa S.A. infor­mu­je, iż w związku z zaniżony­mi para­me­tra­mi spowodowany­mi złą jakoś­cią opału na sieci ciepłown­iczej w dni­ach 14–15.10.2020 r. może nastąpić prz­er­wa w dostaw­ie ciepłej wody użytkowej do Ośrod­ka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 — m.in. Kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg. Planowane wznowie­nie dostawy ciepła powin­no nastąpić w godz­i­nach wiec­zornych dnia 15.10.2020
Prz­er­wa w dostaw­ie ciepła do Ośrod­ka Sportu i Rekreacji może doty­czyć ciepłej wody użytkowej jak i braku ogrze­wa­nia. Pły­wal­nia funkcjonu­je nor­mal­nie. Za wszelkie niedo­god­noś­ci przepraszamy!!!!!
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content