Z głębokim żalem przyj­mu­je­my wiado­mość o śmier­ci Krzyszto­fa Wróblewskiego, naszego dłu­go­let­niego Kole­gi i Przy­ja­ciela, który zawodowo z OSiRem związany był przez wiele lat. Śmierć Krzyś­ka jest olbrzymim zaskocze­niem i ciosem dla wszys­t­kich pra­cown­ików. Podzi­wial­iśmy Go zawsze za dziel­ność, serdeczny uśmiech, jaki miał dla wszys­t­kich otacza­ją­cych Go ludzi, oraz optymizm, jaki Go zawsze cechował. Nie ma oso­by, który orga­nizu­jąc wydarze­nie wspól­nie z OSiRem nie spotkała­by Go na swo­jej drodze. Wszyscy zachowamy Go we wdz­ięcznej pamię­ci, Żeg­naj Krzysiek. Będzie nam Cię bard­zo brakowało.

Uroczyś­ci pogrze­bowe rozpoczną się Mszą Świętą w Koś­ciele Św. Jana Chrz­ci­ciela w Raci­borzu w dniu 18.09.2020 r. o godz. 10:00

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content