Już dziś serdecznie zaprasza­my na Rodzin­ny Rajd Rowerowy. Nieste­ty w tym roku nie uświet­ni on Memo­ri­ału im. mł kpt. A. Kaczyny i dh. A. Mali­nowskiego, ponieważ został on odwołany z powodu pan­demii. Jed­nakże mając na uwadze, iż cieszył się on dużą pop­u­larnoś­cią chce­my go przeprowadz­ić również i w tym roku.

Najważniejsze infor­ma­c­je:

1. Ter­min: 15.08.2020 r.

2. Godz. star­tu: 10:00

3. Miejsce star­tu: Are­na Rafako

4. Konkurenc­je zręcznoś­ciowe: Ogródek Jor­danows­ki, Kręgiel­nia OSiR, Kemp­ing Obora

5. Lim­it cza­sowy — 3 godz

6. Zgłoszenia tele­fon­icznie lub oso­biś­cie w Punkcie Infor­ma­cji H2Ostróg, tel. 32/415–37-17

Zaprasza­my !!!

 

Do pobra­nia:

REGULAMIN

KARTA UCZESTNIKA

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content