W Sobotę 27.06.2020 otwier­amy Basen w Oborze !!!
Basen będzie otwarty w godz­i­nach od 9:00 do 20:00
Na obiek­cie przy zas­tosowa­niu normy 8 m²/os może prze­by­wać jed­nocześnie 725 os.
Prosimy o stosowanie się do komu­nikatów pra­cown­ików oraz powszech­nie obow­iązu­ją­cych zasad w cza­sie pandemii.
Prosimy w szczegól­ność o:
- zachowanie zdrowego rozsądku, :
- częstej dezyn­fekcji rąk, korzys­ta­jąc z dozown­ików rozmieszc­zonych na obiekcie,
- stosowanie dwumetrowego dystansu,
- posi­ada­nia masecz­ki, która okaże się pomoc­na w kon­tak­tach z ratown­ika­mi pod­czas opa­try­wa­nia ran lub korzys­ta­nia z lokalu gastronomicznego,
- nie przemieszcza­nia się na teren kempingu.
Do zobaczenia w sobotę!!
Cen­nik:
- przez pier­wsze dwa dni funkcjonowa­nia basenu opła­ta za wejś­cie na basen dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia wynosi 1 grosz !!!
1) dzieci powyżej lat 3 i młodzież do 18 roku życia:
- od poniedzi­ałku do piątku do godziny 17.00 oraz w sobo­ty, niedziele i świę­ta: 4,00 zł
- od poniedzi­ałku do piątku po godzinie 17.00: 2,00 zł
2) dzieci powyżej lat 3 oraz młodzież do 18 roku życia w ramach grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 os.): 3,00 zł
3) oso­by powyżej 18 roku życia:
- od poniedzi­ałku do piątku do godziny 17.00 oraz w sobo­ty, niedziele i świę­ta: 6,00 zł
- od poniedzi­ałku do piątku po godzinie 17.00: 3,00 zł
4) emeryci, ren­ciś­ci, studenci:
- od poniedzi­ałku do piątku do godziny 17.00 oraz w sobo­ty, niedziele i świę­ta: 5,00 zł
- od poniedzi­ałku do piątku po godzinie 17.00: 2,50 zł
Zaprasza­my!
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content