Extreme City ponown­ie zawi­ta do Raciborza.

Wszyscy miłośni­cy jazdy na wszelkiego rodza­ju kółkach będą mogli pod­szkolić swo­je umiejęt­noś­ci pod­czas warsz­tatów orga­ni­zowanych w ramach akcji Lato w Mieście.

extreme city logo

 

 

Wpisu­j­cie do kalen­darza następu­jące daty:

1. 09.07 — 11.00 :14.00

2. 23.07 — 11.00 :14.00

3. 13.08 — 11.00 :14.00

4. 27.08 — 11.00 :14.00

5. 29.08 — 16.00 : 19.00 (zakończe­nie akcji mini zawoda­mi z nagro­da­mi rzec­zowy­mi i medalami)

Udzi­ał w zaję­ci­ach jest bezpłatny. 

Miejsce zajęć — Racibórz, ul. Zamkowa 4.

Zaprasza­my !!!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content