W związku z brakiem zain­tere­sowa­nia rez­erwac­ja­mi na pier­wsze dwa tur­nusy do Pleśnej, tj. od 27.06 — 4.07 i od 4.07 — 11.07 infor­mu­jem, iż w wyżej wymienionych ter­mi­nach nie będzie orga­ni­zowany wypoczynek.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content