Mając na uwadze infor­ma­c­je oraz zalece­nia Głównego Inspek­toratu San­i­tarnego w związku z zabez­piecze­niem przed zagroże­niem epi­demi­o­log­icznym informujemy,iż wszys­tkie obiek­ty zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zosta­ją zamknięte do odwoła­nia, od jutra, tj. 12.03.2020 r. (czwartek)

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content