Już dziś rez­er­wu­j­cie czas na siatkarskie emocje 

14–15 mar­ca w Are­nie Rafako odbędzie się X Jubileuszowy Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy oraz Służb Mundurowych o Puchar Preze­sa Tokai Cobex Pol­s­ka sp z o.o., pod­czas którego zmierzą się raci­borskie zakłady pra­cy oraz pra­cown­i­cy służb mundurowych.

Nowoś­cią w tegorocznej edy­cji będzie podzi­ał na grupy na pod­staw­ie zeszłorocznych wyników. Drużyny z miejsc 1–8 zostaną rozlosowane w gru­pach A i B, z których awans uzyska­ją trzy najlep­sze zespoły. Drużyny, które zajęły dal­sze miejs­ca oraz nowo zgłos­zone zostaną rozlosowane w gru­pach C i D, z których awans do dal­szej fazy turnieju uzys­ka tylko najlep­sza druży­na. Zmi­any w reg­u­laminie zostaną wprowad­zone pod warunk­iem zgłoszenia się do turnieju więcej niż 12 drużyn. Pod­czas dwud­niowych zma­gań siatkars­kich orga­ni­za­torzy przy­go­towali dla kibiców, szczegól­nie tych najmłod­szych, szereg atrakcji.

Reg­u­lamin, szczegóły turnieju niebawem pojaw­ią się na stron­ie OSiR.

Wstęp­nego zgłoszenia oraz infor­ma­c­je na tem­at wydarzenia moż­na uzyskać pod nr tel. 693–368-377 (Tomasz Bieliński).

POBIERZ REGULAMIN

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content