UWAGA !!!
Nie masz wejś­ciów­ki na Galę i kon­cert Golec uOrkiestra???
Przyjdź 23 listopa­da do Are­ny Rafako i wygraj ją w konkur­sach pod­czas finałowych meczów pił­ki nożnej o “Puchar Rzeczni­ka Praw Dziecka”. 
Początek imprezy w Are­nie Rafako — godz. 10:00
Gala i kon­cert odbędą się w RCK — start — godz. 16:30
Zaprasza­my do udziału.
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content