W imie­niu przy­jaciół z Kietrza­ńskiego Sto­warzyszenia Kul­tur­al­no Sportowego „GRYF” serdecznie zaprasza­my na kietrza­ńs­ki bieg niepodległoś­ciowy, który odbędzie się 11 listopa­da o godzinie 12.11. Zaprasza­my również miłośników spac­erów, kijkarzy, chodziarzy, row­erzys­tów i ludzi dobrego ser­ca. Tegoroczny bieg ma też swój chary­taty­wny wymi­ar. Zebrana kwo­ta z dowol­nego wyższego wpisowego oraz darow­iz­na zostanie przekazana na lecze­nie 6 let­niej Madzi, która zma­ga się z chorobą nowotworową.
Po bada­ni­ach pojaw­iły się prz­erzu­ty na tkan­ki miękkie. Madz­ię
czeka kosz­tow­na radioter­apia radykalna 2D, która bezpośred­nio trafi w nowotwór złośli­wy.
Dlat­ego zwracamy się z uprze­jmą prośbą do Państ­wa
o wspar­cie naszego przed­sięwz­ię­cia, które przy­czyni się do
ratowa­nia zdrowia i życia Madzi.
ZATEM BIEGNIJMY, IDŹMY, JEDŹMY BY POMÓC !!!
11 listopa­da, Zespół Szkół ul. Koś­ciusz­ki 14. Zapisy od 10:00.

 

Pobierz REGULAMIN

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content