Z powodów przewidy­wanych złych warunk­ów atmos­fer­ycznych turniej tenisa ziem­nego dla dzieci zosta­je prze­nie­siony z dnia 05.10.2019 r. na dzień 12.10.2019 r.
Reg­u­lamin turnieju pozosta­je bez zmian:
Start: 10:00, losowanie godz. 9:30
Zapisy: w dniu zawodów
Wpisowe: 5 zł (mini tenis), 10 zł (tenis)
Wiek: 2007 i młodsi
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content