OSiR Racibórz, Sto­warzysze­nie na Rzecz Inte­gracji PODAJ RĘKĘ oraz Akademia Fit­ness serdecznie zaprasza­ją do udzi­ału w drugiej edy­cji marszu Nordic Walk­ing pn. “Po zdrowie Marsz”, który odbędzie się 05.10.2019 r., start zaplanowano na godz. 12.00. Trasa marszu liczy niespeł­na 10 km i prze­b­ie­gać będzie głównie koroną wałów prze­ci­w­powodziowych. Na  dzień 29 wrześ­nia zaplanowany został tren­ing wraz z instruk­tażem, pod­czas którego pod okiem instruk­to­ra będzie moż­na zapoz­nać się z praw­idłową tech­niką marszu Nordic Walk­ing (miejsce zbiór­ki: przys­tań kajakowa, godz. 11:00).
Part­nerem wydarzenia jest Starost­wo Powia­towe w Raciborzu.
Reg­u­lamin dostęp­ny jest na stron­ie inter­ne­towej www.datasport.pl. 
 
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content