W związku z ostat­ni­mi zdarzeni­a­mi na kąpielisku “Obo­ra” (zanieczyszcze­nie niecek basenowych) infor­mu­je­my iż zostały pod­jęte kro­ki prawne i obec­nie sprawą zaj­mować się będzie polic­ja oraz sąd, którym udostęp­nione zostało nagranie mon­i­toringu. Została wprowad­zona stała pro­ce­du­ra każ­do­ra­zowego infor­mowa­nia organów ści­ga­nia, o tego typu czy­nach. Ustalony spraw­ca wykroczenia zostanie pociąg­nię­ty do odpowiedzial­noś­ci finansowej !!!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content