Szanowni Państ­wo!
Infor­mu­je­my, iż w związku z koniecznoś­cią usunię­cia awarii w dniu jutrze­jszym, tj. 26.06.2019 w godz. 6.00–8.00 Kry­ta Pły­wal­nia h2Ostróg będzie nieczyn­na dla klien­tów. Za niedo­god­noś­ci przeprasza­my. Infor­ma­c­ja o otwar­ciu basenu zostanie niezwłocznie przekazana do rozpowszech­nienia lokalnym mediom oraz zamieszc­zona na stronach inter­ne­towych OSiR.
Z poważaniem
Dar­iusz Tkocz
Dyrek­tor OSiR
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content