Cieszące się bard­zo dużą pop­u­larnoś­cią warsz­taty Extreme City po raz kole­jny odbędą się na skateparku przy OSiR.
Wszyscy chęt­ni mogą sko­rzys­tać z nau­ki jazdy na rolkach, desko­rolce oraz hula­jn­odze pod okiem instruktorów. 
Wydarze­nie zor­ga­ni­zowane jest w ramach akcji Lato w Mieś­cie i odby­wa się cyk­licznie aż do koń­ca wakacji.
Zaję­ci­ach są bezpłatne i trwa­ją od godz. 11:00 — 14:00
Ter­miny: 11.07.2019 r., 25.07.2019., 08.08.2019.,15.08.2018, 29.08.2019.
Serdecznie zaprasza­my !!!
extreme city logo
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content