UWAGA … grat­ka dla miłośników jed­nośladów !!! 30 czer­w­ca w Raci­borzu odbędzie się wyś­cig rowerowy z serii — Bike Ate­lier MTB MARATON. Rywal­iza­c­ja odbędzie się na dys­tansach PRO, HOBBY, FAMILY oraz KIDO.
W ramach MTB roze­grane zostaną również MP Ener­getyków
Szczegóły imprezy, zapisy oraz reg­u­lamin zna­jdziecie na stron­ie: https://bikeateliermaraton.pl/sez…/mtb-maraton-2019-raciborz
Tele­fony kon­tak­towe:
507 427 558 (Grze­gorz) – zapisy, płat­noś­ci
501 577 101 (Darek) – sprawy orga­ni­za­cyjne
Mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

 

POBIERZ reg­u­lamin

 

Zaprasza­my do udziału

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content