CKZ­iU Nr 1 w Raciborzu,

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Koło Węd­karskie „OBORA” serdecznie zaprasza­ją na zawody wędkarskie 

 dla dzieci i młodzieży

(nie jest wyma­gana kar­ta węd­kars­ka)

Ter­min zawodów: 01.06.2019 r. (sob­o­ta)

Czas trwanie zawodów: 8.00 – 11.00 (zbiór­ka 7.30)

Miejsce: Racibórz, ul. Markow­ic­ka („Stawy OBORA”)

Dowol­na tech­ni­ka połowu — na jed­ną wędkę 

Udzi­ał w zawodach: bezpłat­ny

Zapisy poprzez sms pod Nr tel.:

W treś­ci SMS wpisu­je­my nazwisko, imię, datę urodzenia !!!

Tomasz Bielińs­ki: 693–368-377

Jacek Zawa­da: 502–238-866

Dla najlep­szych węd­karzy przewidziano: nagrody rzec­zowe, dyplomy

Orga­ni­za­tor zapew­nia dla zawod­ników kiełbaskę z rożna.

Serdecznie zaprasza­my

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content