Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

zatrud­ni oso­by na stanowiska:

   sprzedaw­cy biletów

   obsłu­ga punk­tu gastronomicznego

(w okre­sie od 22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.)

Basen „ Obo­ra” ul. Markow­ic­ka 1, Racibórz

kon­takt: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu 

ul. Zamkowa 4,

tel. 324153717, e‑mail: kadry@osirraciborz.pl

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content