W sobot­nie popołud­nie na kręgiel­ni OSiR zor­ga­ni­zowany został turnieju kręglars­ki zakładów pra­cy i służb mundurowych o Puchar Dyrek­to­ra OSiR. Naprze­ciw siebie stanęli ama­torzy jak i zawodow­cy. Ci pier­wsi tanio skóry nie sprzedali. Oczy­wiś­cie wynik miał tutaj dru­gorzędne znacze­nie !!! 

Poniżej klasy­fikac­ja najlep­szej piąt­ki turnieju:
1. Zakład Karny w Raci­borzu — 1447 pkt
2. OSiR Racibórz 1 — 1428 pkt
3. OSiR Racibórz 2 — 1138 pkt
4. Urząd Mias­ta Racibórz — 850 pkt
5. Pra­cow­n­ia Przyszłoś­ci — 715 pkt.
Najlepiej punk­tu­ją­ca zawod­nicz­ka: Anna Ros­ga — 348 pkt
Najlepiej punk­tu­ją­cy zawod­nik: Mar­iusz Gier­czak — 443 pkt

Zdję­cia:
https://www.facebook.com/…/pb.1523348254…/2020672994895005/…

Serdecznie grat­u­lu­je­my !!!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content