Bieg­nij w Raci­borzu i wys­tar­tuj obok gwiazd świa­towej lekkiej atle­ty­ki w Ostrawie.

Pol­s­ki Finał „Coko­lado­va Tre­tra” w Raciborzu.

OSiR, Starost­wo Powia­towe oraz Śląs­ki Szkol­ny Związek Sportowy w Katow­ice­serdecznie zaprasza­ją szkoły pod­sta­wowe, przed­szko­la do udzi­ału w Pol­skim Finale „Coko­lado­va Tre­tra”, który odbędzie się 11. 06. 2019 na Sta­dion­ie Miejskim w Raci­borzu, przy ul. Zamkowej 4. Każ­da placówka może zgłosić po 6 zawod­ników ( 3 dziew­cząt, 3 chłopców) w rocznikach: 2013–2012, 2011–2010, 2009–2008, którzy będą rywal­i­zować w bie­gach na dys­tan­sie 100 m, 200m, 300m. Najlep­si uczest­ni­cy awan­su­ją do czeskiego pół­fi­nału, który odbędzie się 19 czerwca

Początek zawodów zaplanowano na godz. 9.00. Zgłoszenia przyj­mowane są mailowo na adres imprezy@osirraciborz.pl do dnia 31.05.2019 r.

 

Pobierz reg­u­lamin

 

http://www.zlatatretra.cz/

http://www.cokoladovatretra.cz/

Serdecznie zaprasza­my do udziału

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content