Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza do udzi­ału w turnieju kręglarskim, który odbędzie się 11–12.05. 2019 r. na Kręgiel­ni OSiR, ul. Zamkowa 4.

Do rywal­iza­cji mogą przys­tąpić drużyny 4 osobowe (bez wzglę­du na płeć). W pier­wszym dniu zawodów zostanie ros­trzyg­nię­ta rywal­iza­c­ja drużynowa, nato­mi­ast do niedziel­nego indy­wid­u­al­nego finału awan­su­je 12 najlep­szych zawod­ników. Start zawodów zaplanowano na godz. 9.00

Serdecznie zaprasza­my !!!

 

Reg­u­lamin turnieju kręglarskiego — POBIERZ

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content